در حال بارگذاری ...

لزوم تکمیل ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان و اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات جهت حضور در امتحانات پایان ترم

****ارزشیابی اساتید گروه های درسی در سامانه گلستان  تا روز جمعه مورخ 29 دیماه 96 تمدید گردید.***     معاونت نظارت , ارزیابی و تضمین کیفیت سازمان مرکزی


نظرات کاربران