در حال بارگذاری ...

گواهی کارورزی چند پایه و استثنایی

دانشجویان علوم تربیتی 93 گواهی کارورزی چند پایه و استثنایی خود را از مدارس دریافت کرده و پس از تایید اداره در تاریخ دوشنبه 2 بهمن ماه تحویل مسول جلسه ی امتحان بدهند.


نظرات کاربران