در حال بارگذاری ...

جلسه ی سرپرست محترم مرکز و جناب آقای الله آبادی عضو شورای اسلامی نجف آباد

جلسه ی سرپرست محترم مرکز و جناب آقای الله آبادی عضو شورای اسلامی نجف آباد

در این جلسه پیرامون قابلیتها و امکانات ورزشی مرکز تبادل نظر گردید .


نظرات کاربران