در حال بارگذاری ...

کارگاه نجوم و ستاره شناسی

کارگاه نجوم و ستاره شناسی با حضور دانشجویان مرکز شهید آیت نجف آباد روز دوشنبه 95/2/13 از ساعت 8 صبح الی 13 در مجموعه فرهنگی شهدای دانشجو برگزار گردید .


نظرات کاربران